Trợ lý ảo Alexa

Trợ lý ảo Alexa

Các tính năng, các kịch bản của nhà thông minh Gamma Tech có thể được điều khiển bằng giọng nói thông qua trợ lý ảo Alexa với những câu lệnh đơn giản như "Alexa, turn on the living room light!", "Alexa, turn off the television"...

Đánh giá

Hiện chưa có đánh giá nào

GỬI ĐÁNH GIÁ