Bảo báo giá Google Adwords

  • Bảng báo giá quảng cáo Instagram

    Bảng báo giá quảng cáo Instagram

    Từ tháng 1/2013 đến 6/2018, lượng người dùng Instagram hàng tháng đã tăng từ 90 triệu lên 1 tỷ người, tức là chỉ trong 5 năm số lượng người dung của mạng xã hội này đã tăng hơn 100 lần. Đây là mảnh đấy màu mỡ, đầy tiềm năng cho những nhà kinh doanh khai thác thong qua kênh quảng cáo Instagram, nhằm … Xem thêm

    Xem thêm